single.php

Vantaan Ammattiopisto Varia esittelee automaalausalalle työelämälähtöisen koulutusohjelman

Vantaan Ammattiopisto Varia esittelee ajoneuvoalan perustutkintoon uudenlaisen koulutusohjelman, jossa paikallinen yritys rakentaa koululle tilat ja tarjoaa käyttöön alan uusimman tietotaidon sekä välineet. Kyseessä on valtakunnallisesti ensimmäinen koulutusyhteistyö, jossa yritys osallistuu kiinteästi opetuksen suunnitteluun jo tilojen rakentamisesta asti. 

Varian ajoneuvoalan ja lentokoneasennuksen osaamispalveluesimies, Antti Karetie, kertoo, että koululla ei ole omaa maalaamoa, minkä takia automaalauksesta on voitu opettaa vain esimerkiksi paikkamaalausta. 

“Pyörittelimme erilaisia vaihtoehtoja, kuten ulos sijoitettavaa siirrettävää ratkaisua. Oman maalaamon rakentaminen ja ylläpito sekä kehityksessä mukana pysyminen tulisi kuitenkin kalliiksi ja haastavaksi.” 

Ongelma ratkesi yritysyhteistyöllä, jossa vantaalainen automaalaustuotteisiin ja koulutukseen erikoistunut yritys, Amoy, tarjoutui rakentamaan koulun tarpeisiin räätälöidyt opetustilat. Samalla opetukseen voidaan tuoda uusimmat menetelmät ja tuotteet, jolloin opiskelijoilla on valmistuessaan työelämän ajankohtaista tarvetta vastaava osaaminen. 

Yhteistyö varmistaa, että opetus pysyy ajan hermolla, mikä on ollut yleisesti ammatillisen koulutuksen haasteena. Perinteisesti sitä on pyritty ratkaisemaan opettajien täydennuskoulutuksella sekä työelämän yhteistyöllä.

Arvostettua autoalan osaamista

Autoalalla automekaanikkoja valmistuu moninkertaisesti enemmän kuin automaalareita, joiden ammattitaito on arvostettua ja näkyy esimerkiksi hyvässä palkkatasossa. Suurten ikäryhmien poistuessa tarvetta työvoimalle on enemmän kuin koskaan. Myös sähköautojen ja erilaisten materiaalien, kuten hiilikuidun, mukaantulo lisää tarvetta koulutetuille osaajille. 

“Automaalausala tarjoaa monipuolisia työllistymismahdollisuuksia luoville kädentaitajille. Kaikki ammattilaiset eivät jää autoliikkeisiin tai -maalaamoihin, vaan tie voi viedä myös yrittäjäksi tai vaikkapa valmistavaan teollisuuteen erikoisajoneuvojen pariin.”

 

 

Varialla panostetaan joustavaan ja laadukkaaseen opetukseen, jonka onnistumisesta kertovat ammatillisten oppilaitosten keskiarvoa alhaisemmat opintojen keskeyttämisluvut. Varian opettajat uskovat, että ensimmäistä kertaa työelämälähtöinen koulutusohjelma lisää alan vetovoimaisuutta ja houkuttelee uusia opiskelijoita.

Ensimmäiset opiskelijat ovat jo aloittaneet tänä syksynä vauriokorjauksen osaamisalan perusopinnoissa ja eriytyvät automaalauksen opintoihin tammikuussa 2023. Karetie toivoo, että opiskelijoita on ensi syksynä runsaasti enemmän. Myös yksi opettajan virka on avoinna automaalauksen linjalle. 

“Mielenkiinnolla odotan koulutusohjelman etenemistä ja uusien tilojen valmistumista. Tavoitteemme on lisätä alan tunnettuutta ja kouluttaa ihmisiä työpaikkoihin, joilla ei ole tekijöitä. Yritysyhteistyön taustalla on yhteinen halu palvella yhteiskuntaa ja luoda opiskelijoille paras mahdollinen koulutusmuoto heidän tulevaisuuden työtään ajatellen.”