single.php

Kohti pienempiä ympäristövaikutuksia – InCar siirtyy automaalauksessa RM Pioneer e’Sense -tuotteisiin

Ekologisuuden huomioonottaminen ulottuu autokorjaamotoiminnassa jo hyvin
moniin toimintamalleihin ja tuotevalintoihin. Esimerkiksi haihtuvien orgaanisten päästöjen pienentämiseen tähtäävillä materiaalivalinnoilla voidaan lisäksi tehostaa automaalaamon liiketoimintaa.

Ympäristöasioiden tarkastelussa huomioidaan yhä tarkemmin kaikki toiminnan osa-alueet ja vaiheet – myös käytettävien materiaalien valmistus, logistiikka ja kierrätettävyys.

Automaalien osalta on viime vuosikymmeninä tapahtunut voimakasta ekokehitystä jo yhteiskunnallisten vaatimustenkin vuoksi. Markkinoilla on kuitenkin tuotteita, jotka alittavat kirkkaasti ympäristövaatimusten nykyarvot. InCar-ketju aloitti kesäkuussa ennakkoluulottomasti maalitoimittaja Amoyn edustamien RM Pioneer e’Sense -tuotteiden käytön. Ne alentavat automaalaamotoiminnan kokonaispäästöjä huomattavasti. Samalla henkilöstön työolosuhteetkin paranevat.

Moniulotteista hyötyä

Vierailu nykyaikaisella vauriokorjaamolla avaa monella tavalla silmiä: toiminta on tarkasti aikataulutettua ja yhä kovempaa ammattitaitoa vaativaa. Uudempien autojen värivaihtoehdot ovat usein paitsi näyttäviä, myös yhä haastavampi korjaustoimintojen kannalta. Oikeanlaisen sävyn aikaansaaminen kuhunkin autoyksilöön ei onnistu vain tarkalla sävysekoituksella, huipputulokseen tähdättäessä sävy tulee kuvata skannerilla työn allolevasta autosta ja maalitoimittajan sävytysohjelma ohjeistaa sen perusteella vielä hienosäädön elementit.

”Pioneer e’Sense -sarjan lakoissa ja maaleissa käytettävä ekomassa toimii tavanomaista nopeammin, joten ne tuovat päivittäiseen työhön ekologisuuden ohella myös toiminnallista hyötyä. Kun koko maalilinja vaihdetaan yrityksessä uudenlaiseen, materiaalien tulee olla monitahoisesti aiemmin käytössä olleita parempia. InCar-ketju otti nämä maalit ensimmäisenä Suomessa käyttöön”, toteaa maahantuoja Amoyn operatiivinen johtaja Lauri Toivonen.

RM e’Sense-materiaalit ovat maailman suurimpiin kemian alan yhtiöihin kuuluva BASFin tuotteita. Ne ovat saaneet todisteeksi ympäristöystävällisyydestään REDcert2-sertifikaatin. Tämän saavuttamiseen on vaadittu merkittävästi tavanomaista pienemmät haihtuvat orgaaniset (VOC) päästöt, jotka ovat nyt 240 g/litra. Nykyinen EU-vaatimus sallii niille maksimiarvon 420g/litra, joten alitus on huomattava.

Odotettavissa on, että yleinen vaatimustaso VOC-päästöjen madaltumiselle seuraa laajempaa ekotrendiä, eli se kiristynee lähivuosina Mitä vähemmän haihtuvia ainesosia maalissa tai lakassa on, sitä nopeammin se saadaan kuivatettua eikä maalauskammioita ole tarpeen lämmittää pitkiä aikoja. Ympäristöystävällisyys näkyy maalien valmistusprosessin ohella esimerkiksi valmistajatahon logistiikassakin, jossa käytetään vain biometaania tai biodieseliä.

”Maalarit ovat tykänneet uusien tuotteiden ominaisuuksista ja maalausprosessi on nopeutunut. Oletusten mukaisesti olemme edelleen tyytyväisiä RM:n valmistamien tuotteiden laatuun. Vaikka tuotteet ovat ympäristölle ystävällisempiä ja käytössä nopeampia, niin lopputuloksesta ei tarvitseyhtään tinkiä. Uusilla tuotteilla pääsemme laadukkuudessa vielä pykälän verran ylöspäin”, InCarin aluejohtaja Kari Matikainen iloitsee.

Aluksi lakat

Uuden tuoteperheen käyttöönotto ei käy hetkessä, koska laadukkuuden ylläpitämiseksi henkilöstö tulee kouluttaa huolellisesti muuttuville materiaaleille. Koulutus tapahtuu Amoy Oy:n toimesta tällä hetkellä asiakkaan tiloissa ja siihen osallistuvat aina kyseisen toimipisteen työntekijät.

Pitkittynyt koronaepidemia ei ole ainakaan helpottanut tätä haasteen selättämistä. Osaltaan siksi InCar-toimipaikoissa on otettu vasta e’Sense-sarjan lakat ja pohjatuotteet käyttöön.

”Uutta tuotesarjaa voi käyttää ongelmitta perinteisempien materiaalien kanssa. Muualla Euroopassa on tietyillä markkina-alueille jo koko RM e’Sense-perhe käytössä hyvin kokemuksin, joten laadukkuuden osalta suhtaudun luottavaisesti näihin tuotteisiin”, jatkaa Amoyn Lauri Toivonen.

Maalausmateriaalien hinnoittelu on luonnollisesti aina asiakaskohtaista, mutta nyt käyttöönotetut tuotteet eivät hinnoittelunsa osalta poikkea InCarille merkittävästi perinteisemmistä. Korjaamoketjun ohella tuotelinja on nyt tarjolla kaikille siitä kiinnostuneille maalaamoalan yrityksille. Värilinjan käyttöönoton yhteydessä asiakkaille toimitetaan sille kehitetty uusi sävytysohjelmisto.

Tuoteperheen käyttöönoton myötä InCarille myönnettiin kesäkuussa puolueeton sertifikaatti kestävien materiaalivalintojen hyödyntämisestä. Sertifikaatin on myöntänyt BASF ja Amoy.

Monitahoista huomiointia

InCarin Kouvolan toimipiste on tänä vuonna remontoitu entisiin Menokoneen tiloihin. Investointi on ollut mittava, koska valtaosa korjaamo- ja maalauslaitteista on täysin uusia. Tilat vaikuttavat varsin toimivilta, ja esimerkiksi maalauksen esikäsittelytilat ovat helposti muunneltavissa.

Suvia Groupiin kuuluva InCar noudattaa konsernin kattavaa vastuullisuusohjelmaa. Siten toiminnassa huomioidaan monipuolisesti seikat, jotka vaikuttavat ympäristöasioihin ja energiankäyttöön. Seurannassa ja kehityskuviossa ovat mukana esimerkiksi materiaalitehokkuus, jätehuolto, kiinteistöjen energiatehokkuus sekä prosessitehokkuus.

”RM:n uuden värilinjan käyttöönotto tukee hyvin meidän tulevaisuuden suunnitelmiamme ja tavoitteitamme. Vihreys vauriokorjaamossa on asia, jota tulemme jatkossa kehittämään eteenpäin mm. vakuutusyhtiöyhteistyön kautta”, kaupallinen johtaja Pasi Tolvanen kertoo.


***Artikkeli on julkaistu juuri ilmestyneessä Suomen Autolehden numerossa 7/21.